Viet Nam (VN)English (UK)

Hình ảnh thực tế công tắc đo mức kiểu phao dây Finetek

Mô tả chung:

Công tắc đo mức kiểu phao dây được làm từ polypropylene chịu hóa chất. Nó có độ bền cao, giá rẻ, và được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ dải rộng với nhiều điểm phát hiện mức trong chất lỏng. Nó cũng thích hợp cho các bể chứa máy bơm khác.

Xem thêm cảm biến Finetek tại: http://nde.vn/vi/san-pham/finetek-vietnam.html

Ứng dụng:      

  • FAC: Thích hợp cho các hệ thống bơm kiểm soát
  • FAR / P / D / E: Thích hợp cho các hệ thống bơm kiểm soát nước thải với một tỷ trọng thấp đặc biết (mức SG).
  • FAS: Các ứng dụng có nhiệt độ cao
  • FAL / J: Các ứng dụng nước sạch.
  • Khuyến cáo áp dụng kiểu công tắc lưỡi gà trong ứng dụng kiểm soát bằng PLC hoặc DCS.

Nguyên lý hoạt động và tính năng: Xem tại: http://nde.vn/vi/san-pham/thiết-bị-đo-lường/cảm-biến-báo-mức-kiểu-phao-dây-fa-fb-series.html

Tùy chọn công tắc báo mức phao dây:

Kiểu hộp đấu nôi

Kiểu vật liệu phao

Số lượng phao / dây

Vật liệu dây

Số lượng quả nặng

Vật liệu dây cố định

Chiều dài

FB

A: Aluminum: Dùng nhiệt độ cao

B: Plastic: Dùng chống ăn mòn

C: P.P. (f90x110 Neoprene cable)

R: P.P. (f70x108 Neoprene cable)

S: SUS (f75x120 Silicon cable)

D: PVC (f70x108 Neoprene cable)

E: PVC (f70x108 PVC cable)

P: P.P. (f70x108 PVC cable)

L: P.P. (f29x145 PVC cable)

M: P.P. (f29x145 Neoprene cable)

G: P.P. (f29x145 PVC cable)

H: P.P. (f29x145 Neoprene cable)

J: P.P. (f29x145 PVC cable)

K: P.P. (f29x145 Neoprene cable)

1~4

C: P.P.

S: SUS304

P: PP f28x106

1~4

S: Stainless

N: Nylon

(unit: mm

 

Hình ảnh thực tế công tắc phao dây:

FACC05 Cable float / Phao dây báo mức

FACC05 Cable float / Phao dây báo mức

 

Vide giới thiệu công tắc phao dây IP68

 

Hình ảnh công tắc đo mức kiểu phao dây Finetek

Nam Dương