Viet Nam (VN)English (UK)

Mở hộp ống kính FRO-MP-R70-7012-78-HT cho Camera lò Pieper

Giới thiệu chung:

Thông số kỹ thuật:

  • 70° radial furnace probe lens with motorized iris control and filter incl. OFR-M-7805-R lens guide ring / Loại ống kính cho camera lò góc nhìn nghiêng 70o, cần bằng trắng tự động, kèm theo ống dẫn hướng OFR-M-7805-R.
  • Operating voltage: 6 VDC max. 15mA / Điện áp làm việc 6 VDC, dòng lớn nhất 15mA
  • Attention: Only use with Pieper control board / Lưu ý: Chỉ làm việc với bo điều khiển hãng Pieper
  • Angle of view 1/2"
  • Horizontal = 58°
  • Vertical = 45°
  • Diagonal = 70°

Video mở hộp: