Viet Nam (VN)English (UK)

Dự án cung cấp hệ thống báo mức toàn tàu cho tàu kéo 2200HP

Dự án cung cấp hệ thống báo mức toàn tàu cho tàu kéo 2200HP

  • Tên dự án: Đóng mới tàu kéo công suất 2200HP
  • Thời gian thực hiện: Quí II và III năm 2011
  • Danh mục thiết bị cung cấp:
  • Hệ thống báo mức dầu và nước toàn tàu (Két nhiên liệu, két dầu thải, két nước sạch, la canh...)

Một số hình ảnh hệ thống:

 

Hệ thống báo mức dầu và nước toàn tàu

Tủ điều khiển và giám sát

Cảm biến báo mức phòng nổ và chịu ngâm nước IP68

Cảm biến báo mức dầu hoặc nước IP68 + phòng nổ

Thùng hàng cảm biến