Viet Nam (VN)English (UK)

Dự án cung cấp thiết bị cho tàu dầu Thanh Huyền 07

Dự án cung cấp thiết bị cho tàu dầu Thanh Huyền 07

 

Tên dự án: Đóng mới tàu dầu Thanh Huyền 07, trọng tải 3000DWT

Thời gian thực hiện: Quí I và II năm 2010

Danh mục thiết bị cung cấp:

+ Cung cấp máy đo khí H-C và khí độc cầm tay

+ Cung cấp hệ thống báo mức 95,98%

+ Cung cấp hệ thống giám sát và cảnh báo áp suất bơm

+ Cung cấp thiết bị giám sát thông gió buồng bơm

+ Cung cấp thiết bị đo danh giới dầu nước (Thước đo MMC)

 

Một số hình ảnh về thiết bị:

 

Máy dò khí 4 chức năng cầm tay

Máy đo khí Hydro carbon cầm tay BW Technologies

Tủ báo mức 95 98% hầm hàng

Phao báo mức 95 98%

Hệ thống báo mức 95,98% cho hầm hàng RDLM

Hệ thống báo áp lực cửa đẩy bơm hàng

Hệ thống giám sát và cảnh báo áp lực bơm