Viet Nam (VN)English (UK)

Bàn giao và lắp đặt hệ thống cảnh báo mức 95, 98% tàu Hải Nam

25, tháng 4, 2013, kỹ thuật Nam Dương hoàn thiện việc bàn giao và lắp đặt hệ thống báo động đầy và tràn cho tàu dầu Hải Nam tại nhà máy đóng tàu Huy Văn. Hệ thống báo động đầy và tràn hay còn gọi là hệ thống báo mức 95, 98% cho hầm hàng là hệ thống bắt buộc phải lắp đặt trên tàu dầu theo qui định hiện hành của Đăng kiểm. Hệ thống giúp đảm bảo an toàn cho tàu trong quá trình làm hàng.

Cấu hình hệ thống cho tàu Hải Nam

  • Cảm biến báo mức 95, 98%: Loại phòng nổ, số lượng 10 cảm biến, lắp tại mặt các hầm hàng
  • Tủ điều khiển: Đặt trong buồng làm hàng
  • Bộ cách ly: Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ
  • Bộ đèn còi: Báo động

Một số hình ảnh bàn giao và lắp đặt hệ thống:

 

Thùng nguyên đai, nguyên kiệnCảm biến mức 95 98%Phụ kiện hệ thống 95, 98%

Thùng hàng - Cảm biến - Phụ kiện

Tảu dầu Hải NamHình ảnh lắp đặt cảm biến 95, 98

Tàu dầu Hải Nam - Lắp đặt cảm biến