Viet Nam (VN)English (UK)

Review Máy đo khí cầm tay MSA ALTAIR 4X

Chức năng của máy - máy có thể tùy chọn để đo các loại khí sau:

  • Khí cháy nổ - Combustible gas: CH4, C2H2, H2, khí Hydrocarbon tổng hợp...
  • Khí Oxy
  • Các loại khí độc như H2S, CO....

Cấu hình tiêu chuẩn:

  • Thân máy: Máy chính bao gồm  pin, vỏ chống sốc, phòng nổ....
  • Sặc nguồn và các loại đầu sặc đi kèm
  • Ống khí và nắp phục vụ cho việc hiệu chuẩn máy

Video tham khảo: