Viet Nam (VN)English (UK)

Giới thiệu máy dò khí cầm tay đa chức năng

Chức năng:

  • Đo khí cháy nổ: CH4, C2H2, H2.... theo dải đo LEL
  • Đo khí Oxy
  • Đo khí độc CO và H2S
  • Loại có bơm hút lấy mẫu

Cấu hình tiêu chuẩn:

  • Thân máy, Sặc, Pin sặc, Giấy hiệu chuẩn và các loại phụ kiện tiêu chuẩn khác....

Video tham khảo: