Viet Nam (VN)English (UK)

Review cảm biến báo mức kiểu phao từ

Các tiêu chí tùy chọn cảm biến:

  • Vị trí tác động: Một hoặc nhiều vị trí
  • Vật liệu: Tùy vào ứng dụng dầu, nước, nhiệt độ chất lỏng, hóa chất
  • Số lượng điểm tác động
  • Kiểu kết nối: Kiểu nối ren hoặc mặt bích
  • Ngõ ra: Đầu ra 4~20mA hoặc đầu ra kiểu rơ le NO, NC
  • Kiểu head: Dây ra hoặc cọc đấu nối

Hình ảnh thực tế:

 

Cảm biến báo mức kiểu phao từ

  

Video giới thiệu: