Viet Nam (VN)English (UK)

Hướng dẫn hiệu chuẩn máy đo khí đa chức năng

Dụng cụ cần hiệu chuẩn máy:

  • Chai khí hiệu chuẩn
  • Van điều chỉnh áp khí
  • Ống mềm nối từ chai khí sang máy
  • Nắp chụp cảm biến (đối với loại máy không có bơm hút)

Cách hiệu chuẩn (xem video):